Download Plugin

Tải plugin & bản quyền

Yêu cầu: để có thể kích hoạt plugin, yêu cầu cấu hình hosting:

  • Cài đặt PHP extension: ioncube loader
  • PHP 5.6 – 7.0

Lưu ý: nếu file key ở trên hết hạn, vui lòng truy cập link ở trên và gửi yêu cầu lấy key mới miễn phí. Để sử dụng vĩnh viên trên website của bạn và update miễn phí plugin, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt mua plugin.

Cài đặt & cấu hình

Sau khi tải plugin và giải nén vào thư mục /wp-content/plugins/ và copy tệp lic.php vào thư mục /wp-content/plugins/woocommerce-auto-sync-google-merchant/data/

Đăng nhập vào wordpress và kích hoạt plugin như bình thường.

Sau khi kích hoạt, nhấn vào liên kết Settings ở bên cạnh để chuyển đến trang cấu hình.

Điền Merchant ID và Content API Key và nhấn nút Save Changes.

Để lấy mã Merchant ID, bạn đăng nhập vào Google Merchant Center, ở bên dưới Logo bạn sẽ nhìn thấy mã này:

Merchant ID

Trường “Content API Key” là mã API được cấp trên tải khoản Merchant của bạn, để lấy mã này bạn nhấn chuột vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc phải trên cùng và chọn Content API

Nhấn tab AUTHENTICATION và nhấn nút + để tạo API.

Bạn sẽ thấy xuất hiện tải file, lưu tệp về máy tính và sao chép nội dung của file này và dán vào trường Content API Key.

Cấu hình cronjob

Để việc đồng bộ tự đông lên merchant và web hoạt động ổn định, chúng tôi yêu cầu bạn cài đặt cron cho WordPress. Để thực hiện làm theo những bước sau đây:

1- Mở tệp wp-config.php và thêm vào dòng này:


/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define('DISABLE_WP_CRON', true);

2- Đăng nhập vào cPanel, tìm “cron” và nhấn vào biểu tượng “Cron jobs”. Thêm cron “Once per hour” với script sau:


cd /home/xx/public_html; /usr/local/bin/php -q wp-cron.php >/dev/null 2>&1

Lưu ý: thay xx bằng username , sử dụng để đăng nhập vào cPanel.